ઈ-વોટર આઈડી કાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો @Nvsp.in

ઈ-વોટર આઈડી કાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો @Nvsp.in |ઘર બેઠા ચૂંટણી કાર્ડ મેળવો | ચૂંટણીકાર્ડ pdf માં ડાઉનલોડ કરવાંના સ્ટેપ | e-EPIC કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવાના સ્ટેપ  ભારતના દરેક નાગરિકો હવે પોતાનું ચૂંટણી કાર્ડ પોતાના સ્માર્ટફોન પર ડાઉનલોડ કરી શકે છે. દેશના ચૂંટણી પંચે દરેક મતદારના ઓળખ કાર્ડને ડાઉનલોડ કરવું સરળ બનાવી દીધું છે. આ નવું ઈલેક્ટ્રોનિક … Read more