સાળંગપુર હનુમાનજી દાદા ના આજ ના લાઈવ દર્શન LIVE : Salangpur hanumanji

સાળંગપુર હનુમાનજી દાદા ના આજ ના લાઈવ દર્શન LIVE : Salangpur hanumanji | કષ્ભંજન હનુમાનજી ના લાઈવ દર્શન |Today  live darshan of sarangpur Hanuman  Salangpur Temple Live Darshan: સાળંગપુર આજના લાઇવ દર્શન, સાળંગપુર હનુમાનજી મંદિર લાઈવ દર્શન : ગુજરાત રાજ્યના બોટાદ જિલ્લામાં બરવાળા ગામ પાસે સાળંગપુર હનુમાનજી દાદા નું મંદિર આવેલું છે. અહીં દેશ વિદેશમાથી … Read more