ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 જગ્યાઓ 98083

 ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 જગ્યાઓ 98083 

Indian Post Recruitment 2022:– કેન્દ્ર સરકારના પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. પોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ, મલ્ટીત ટાસ્કિંગ સ્ટાફ પોસ્ટ ની ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યુ છે. કેન્દ્ર સરકાર માં નોકરી કરવા ઈચ્છુક લોકો માટે આ એક મોટી તક કહેવાય. કેમ કે એક સાથે 98083 ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી થવાની છે.

ભારતીય ડાક દ્વારા ટોટલ 98,પ83 જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવેલી છે. આ પોસ્ટે માત્ર 23 સર્કલ ખાલી જગ્યાઓમાં જ મંજુર કરવામાં આવેલી છે. અહીં ઉમેદવારો શૈક્ષણિક લાયક જ જોવા મળશે અને વહી મર્યાદા તેમજ અન્ય વિગતો ચકાય છે ને આ ભરતી નો લાભ મળવા પાત્ર થશે.


નવીનતમ ભારત પોસ્ટ નોકરીઓ 2022
સંસ્થા નુ નામ પોસ્ટ વિભાગ, સંચાર મંત્રાલય
પોસ્ટ નામો પોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ, મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફ
પોસ્ટની સંખ્યા 98083 પોસ્ટ્સ
એપ્લિકેશન સમાપ્તિ તારીખ 17મી સપ્ટેમ્બર 2022
જોબ સ્થાન સમગ્ર ભારતમાં
સત્તાવાર સાઇટ www.indiapost.gov.in
ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 ખાલી જગ્યા | India Post 98083 Post Recruitment
પોસ્ટમેન: 59099 પોસ્ટ્સ
મેઇલગાર્ડ: 1445 પોસ્ટ્સ
મલ્ટી-ટાસ્કિંગ(MTS): 37539 પોસ્ટ્સ
ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત
પોસ્ટમેન : ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી 10/12 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

મેઈલગાર્ડ : ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી 10/12 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ અને મૂળભૂત કમ્પ્યુટર કુશળતા હોવી આવશ્યક છે.

MTS : ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી 10/12 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ. અને મૂળભૂત કમ્પ્યુટર કુશળતા હોવી આવશ્યક છે.

ભારત પોસ્ટ ભરતી 2022 માટે પાત્રતા માપદંડ શું છે?
ઉપર જણાવેલ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવાની યોજના ઘડી રહેલા ઉમેદવારો સત્તાવાર સૂચના દ્વારા શૈક્ષણિક લાયકાત અને પસંદગી પ્રક્રિયા ચકાસી શકે છે

ભારત પોસ્ટ ભરતી 2022 માટે વય મર્યાદા શું છે?
આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારની ઉંમર 18 થી 32 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ

ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2022 કેવી રીતે ઓનલાઇન અરજી કરવી?
રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ indiapost.gov.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
મહત્વપૂર્ણ તારીખ
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૭-૦૯-૨૦૨૨
મહત્વપૂર્ણ લીંક
ઓફિસિયલ વેબસાઈટ અહી ક્લિક કરો

ઉમેદવારોને બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM), આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (ABPM) અને ડાક સેવકની જગ્યાઓ તરીકે પસંદ કરવામાં આવશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે ત્યાં કોઈ પરીક્ષા નહીં હોય. ઉમેદવારોની પસંદગી મેરિટ લિસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવશે.

સાયકલિંગનું જ્ઞાન એ તમામ GDS પોસ્ટ્સ માટે પૂર્વ-જરૂરી શરત છે. સ્કૂટર અથવા મોટરસાઇકલ ચલાવવાનું જ્ઞાન ધરાવતા ઉમેદવારના કિસ્સામાં, તે સાયકલ ચલાવવાનું જ્ઞાન પણ ગણી શકાય.

Leave a Comment