ધોરણ 10 પાસ પર SSC GD કોન્સ્ટેબલમાં 45284 જગ્યાઓ પર ભરતી 2022 @ssc.nic.in

ધોરણ 10 પાસ પર SSC GD કોન્સ્ટેબલમાં 45285 જગ્યાઓ પર ભરતી 2022 @ssc.nic.in |ધોરણ 10 પર ભરતી | 

 SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા ધોરણ 10 પાસ ઉમેદવારો માટે GD કોન્સ્ટેબલની BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF, NCB જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ ઓનલાઈન અરજી કરો.આ આર્ટિકલ તમે માહિતીએપ ના માધ્યમ થી વાંચી રહિયા છે , માહિતીએપ ( સરકારીમાહિતી ડોટ કોમ ) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.


SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા GD કોન્સ્ટેબલ ની 24,369 જગ્યાઓ ભરવા માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ધોરણ 10 પાસ અને શારીરિક રીતે ફિટ ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 27 ઓક્ટોબર 2022 થી 30 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ભરી શકાશે. કોમ્પ્યુટર બેઝડ ટેસ્ટ (CBT) નું આયોજન જાન્યુઆરી 2023 માં કરવામાં આવ્યું છે.

SSC GD કોન્સ્ટેબલ શૈક્ષણિક લાયકાત

માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સીટીમાંથી ધોરણ 10 પાસ. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

SSC GD કોન્સ્ટેબલ વય મર્યાદા

ઉમેદવારની ઉંમર 18 થી 23 વર્ષની હોવી જોઈએ (01-01-2023 મુજબ). અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને વય મર્યાદામાં નિયમો મુજબ છૂટછાટ આપવામાં આવેલ છે.

SSC GD કોન્સ્ટેબલ પગાર ધોરણ

NCB પોસ્ટ : લેવલ 1 (રૂ. 18,000-56,900)

અન્ય તમામ પોસ્ટ : લેવલ 3 (રૂ. 21,700-69,100)

અરજી ફી

મહિલા / SC / ST / PwBD / ESM ઉમેદવાર ફી નથી

અન્ય તમામ ઉમેદવારો રૂ. 100/-


ઉંમર મર્યાદા

ઉમેદવાર ની ઉંમર 18 થી 23 વર્ષની વચ્ચેની હોવી જોઈએ. કેટેગરી પ્રમાણે ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો SSCની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://ssc.nic.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

નોંધ : સત્તાવાર જાહેરાતમાં આપેલ તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ જ અરજી કરો

જાહેરાત વાંચો અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરી અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓ અહીં ક્લિક કરો

SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 છેલ્લી તારીખ

અરજી શરૂ તારીખ 27-10-2022

અરજી છેલ્લી તારીખ 30-11-2022

જનરેટ ઓનલાઈન ચલણની છેલ્લી તારીખ 30-11-2022 (23:00)

જનરેટ ઓફલાઈન ચલણ છેલ્લી તારીખ 30-11-2022 (23:00)

ઓનલાઈન ચલણ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 01-12-2022 (23:00)

ઓફલાઈન ચલણ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 01-12-2022

કોમ્પ્યુટર બેજ પરીક્ષા જાન્યુઆરી 2023

Leave a Comment